És molt comú tenir dubtes sobre què és el que diferencia a una psicòloga d’una psiquiatra i quan s’ha d’anar a una o a l’altra. Si no tens cap contacte amb el món de l’ajuda psicològica, probablement a tu també et costarà explicar-ho. No és fàcil adonar-se’n de les diferències que tenen aquestes dues professionals de la salut.

És veritat que en un principi la paraula psiquiatra genera més respecte que la paraula psicòloga, però totes dues segueixen sent un tema tabú per a la població general. Sovint acaben al mateix sac. Psicòloga o psiquiatra? En aquest article aprendrem a distingir amb criteri a la professional de la psiquiatria de la professional de la psicologia.

 

[toc]

 

Què diferencia a la psicòloga de la psiquiatra?

 

Una psiquiatra primer ha d’estudiar la carrera de medicina i després especialitzar-se en psiquiatria. Per aconseguir-ho fa la residència de quatre anys al sistema públic de salut. És a dir, ha d’estudiar els mateixos anys que qualsevol altra metgessa, sigui una cirurgiana o una cardiòloga. Per tant la psiquiatra és una metgessa.

Una psicòloga, en canvi, ha d’estudiar la carrera de psicologia i després especialitzar-se en la branca sanitària per poder exercir la psicoteràpia. A més, ha de donar-se d’alta al col·legi de psicòlogues de la seva província per poder treballar. Per tant, no és una metgessa.

 

Què poden fer cadascuna?

 

La medicina ofereix a la psiquiatra la capacitat de receptar medicaments per als trastorns psicològics greus. En ser metgessa pot receptar fàrmacs de manera similar a la resta de les seves col·legues.

Totes les psiquiatres exerceixen aquesta capacitat i ho converteixen en la base de la seva pràctica professional. A diferència d’això, queda a les mans de cada psiquiatra decidir si ofereix també psicoteràpia o no, sent opcional.

És una realitat que cada cop més professionals psiquiatres es formen també en psicoteràpia. Tot i això, segueix sent normal que només es dediquin a receptar fàrmacs, motivat, en part, per l’alta càrrega de treball que pateixen especialment al sistema públic de salut.

La psicòloga no pot receptar medicaments perquè no ha estudiat la carrera de medicina. La psicologia li ofereix l’oportunitat de poder especialitzar-se en psicoteràpia i en ajuda psicològica. I la paraula és l’eina que utilitza per provocar canvis en les persones.

psicólogo o psiquiatra

 

 

Poden col·laborar entre elles?

 

La resposta és sí. Pot passar que la psiquiatra que recepta els fàrmacs no estigui formada en psicoteràpia o que la clienta prefereixi acudir a una psicòloga en comptes de fer teràpia amb la seva psiquiatra. En aquests casos cada professional és complementària pel tractament.

També pot ser que la psicòloga recomani a la seva clienta que visiti una psiquiatra. Això sol ser quan sospita que pot tenir algun problema psicològic greu, perquè en aquest cas és necessària la medicació per fer un treball psicoterapèutic.

Per tant, la col·laboració és molt comuna als casos clínics, és a dir, als casos més greus de trastorns mentals.

 

Quan anar a la psicòloga o a la psiquiatra?

 

Les persones amb problemes mentals greus solen acudir a la psiquiatra perquè necessiten psicofàrmacs pel seu tractament. L’esquizofrènia, paranoia, trastorn bipolar, etc. no milloren si no se’ls subministra la medicació adequada.

A més, és necessari que tinguin un seguiment psiquiàtric continu. La psicoteràpia els portarà molts beneficis però sempre amb una medicació adequada.

En canvi, els que no pateixen problemes psicològics greus no solen necessitar medicació i acostumen a acudir a la psicòloga. Problemes d’ansietat, depressió lleugera, fòbies, etc. entren en aquest grup, ja que la psicoteràpia és efectiva pel seu tractament sense medicaments.

La gent que vol iniciar un procés de creixement personal o d’autoconeixement també entra en aquest grup perquè són temes amb els quals la psicologia està especialitzada. Per tant, des de la psicologia es tracten tant els problemes psicològics o emocionals com els processos de desenvolupament personal.

 

¿Cuándo ir al psicólogo o al psiquiatra?

 

Quina psicòloga triar?

 

Existeixen diferents corrents dins el món de la psicologia i cadascuna treballa, a la seva manera, els problemes psicològics. Això ha provocat que s’hagin generat moltes teories i que en conseqüència existeixen diferents tipus de psicoteràpia o teràpia psicològica.

Algunes psicòlogues poden estar especialitzades en trastorns greus, com les psicòlogues clíniques. D’altres, en problemes més lleugers o en creixement personal, però totes intenten aconseguir la millora psicològica de la clienta fent servir la paraula. També és cert que moltes terapeutes posen l’èmfasi en treballar amb el cos, però la base de la psicoteràpia segueix sent la paraula.

A l’article següent profunditzaré més en aquest tema i us explicaré quines són les diferències més grans entre els diferents corrents de la psicologia. Així podreu tenir una mica més de llum a l’hora de decidir quin tipus de psicòloga és la que més us pot interessar.

 

Nota: Aquest article s’ha escrit íntegrament en femení per evitar el llenguatge excloent. He valorat altres opcions, però crec que aquesta és la més llegible. Tots els articles que publiqui en aquest blog estaran escrits en llenguatge inclusiu.

 

× Hola