TERàPIA GESTALT

TERÀPIA GESTALT, QUÈ ÉS?

La teràpia Gestalt és un tipus de psicoteràpia que s’utilitza per tractar diferents problemes psicològics i emocionals.  

Està integrada dins la Psicologia Humanista per la importància que li dona al desenvolupament del potencial humà i al creixement personal. Creu amb força que l’aprofitament de la capacitat humana és una de les millors vies cap al benestar, ja que, no solem ser conscients de la nostra força.

També, entén el desenvolupament humà com un dels millors antídots per prevenir patiments del futur provocats per neures, limitacions, etc. 

Defensa que cada ésser humà té la capacitat per desenvolupar-se i per tenir més qualitat de vida. Per aconseguir això, és necessari iniciar un procés d’autoconeixement, perquè no solem ser conscients dels mecanismes que utilitzem per boicotejar-nos.

Per tot això, se li dona molta importància al creixement personal en les sessions terapèutiques. 

Això fa a la teràpia gestalt una eina molt interessant. Per una banda, és vàlida per afrontar qualsevol problema psicològic. I, per l’altra, és especialment recomanable per l’autoconeixement, el creixement personal i el procés de ser cada cop persones més completes i sanes.

QUI VA CREAR LA TERÀPIA GESTALT?

Va ser creada pel psiquiatre alemany Fritz Perls cap a la meitat del segle passat. Tenia formació psicoanalítica però les seves profundes discrepàncies el van portar a desenvolupar una teoria i pràctica psicoterapèutiques noves.

En 1951 es va publicar el primer llibre que va crear les bases de la Teràpia Gestalt. Es deia “Teràpia Gestalt: excitació i creixement de la personalitat humana”, i els autors van ser Perls, Goodman y Hefferline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeuta Gestalt

INFLUÈNCIES DE LA TERÀPIA GESTÀLTICA

Una de les influències mes importants i evidents de la Terapia Gestalt és la Psicologia Gestalt alemanya. Aquesta escola de psicología ubicada a Frankfurt es va dedicar a investigar la percepció humana de la mà de psicòlegs com Wertheimer, Kohler, Lewin, etc.

Entre els descobriments que van fer, una de les més importants va ser demostrar que la percepció está modelada per la psique. És a dir, van descubrir que les persones no percebem la realitat tal com és, sinó que, depén de les nostres necessitats, costums, motivacions, etc, captem una part de la realitat o una altra. 

El que, en un principi, era una teoría per explicar el sistema perceptiu huma, Perls la va utilizar com una de les ideas bàsiques de la seva nova teoría.

Va anar més enllà a l’afirmar que tots els procesos psicològics estaven mediats per la subjectivitat. 

La psicoanàlisi també va tenir molta influència en la gènesi de la Teràpia Gestalt, perquè Perls tenia formació i experiència psicoanalítica. L’inconscient, els mecanismes de defensa, etc., van ser conceptes que va agafar de la psicoanàlisi, encara que estava enemistat amb aquest corrent psicològic.

Un dels psicoanalistes que més van influenciar Perls i la Teràpia Gestalt Va ser Reich. Gràcies a ell, la psicoteràpia gestàltica posa molt èmfasi al cos, i s’ho agafa seriosament a l’hora de fer teràpia. 

Les filosofies existencial i fenomenològica van ser altres influencies que van enriquir a la teràpia que estem tractant. Per una banda, van fer que entengués la importància del concret, de l’obvi, i adoptar el mètode fenomenològic d’observar els fets tangibles.

Per l’altra banda, l’existencialisme el va fer ampliar la visió i agafar en compte els reptes de la vida que inquieten la societat com la mort, la soledat, etc. Temes que, encara que no tinguem cap problema visible, ens poden generar dolor i angoixa.

 

 

terapia gestáltica

PER A QUÈ SERVEIX LA TERÀPIA GESTALT?

 

Quan parlem de la teràpia Gestalt ens referim a un tipus de psicoteràpia, és a dir, a un mètode terapèutic psicològic. Com qualsevol altre mètode psicoterapèutic serveix per resoldre els problemes psicològics que generen patiment i impedeixen una vida plena.

Aquests problemes van des de la psicopatologia fins als problemes més lleugers del dia a dia. Per una banda tenim els casos clínics, que solen ser trastorns psicològics greus que pertorben molt seriosament la vida quotidiana i que necessiten ajuda farmacològica per poder fer un treball psicoterapèutic (trastorn bipolar, esquizofrènia, etc.).

Per altra banda tenim els problemes que, tot i que no són tan greus, requereixen ajuda per superar-los i recuperar el benestar (problemes d’autoestima, ansietat, dols, etc.).

El creixement personal és un altre dels punts forts d’aquesta psicoteràpia. No cal tenir símptomes o patir dolor per voler iniciar un procés d’autoconeixement. Qualsevol persona que inicia un procés així es beneficia dels resultats.

A poc a poc, aprendrem a aprofitar millor el nostre potencial, i això fa que guanyem més benestar. Molts dels patiments que tenim en la vida són generats o alimentats pels nostres bloquejos, dificultats i autolimitacions. És aquí on afecta molt positivament el desenvolupament personal, perquè ens ajuda a deixar de boicotejar-nos.

 

 

PER QUÈ TRIAR UN/A TERAPEUTA GESTALT?

Les persones que treballem com terapeutes Gestalt prediquem amb l’exemple. Més enllà de les eines teòriques i pràctiques apreses, hem dedicat moltes hores, anys, a processos de creixement personal anant a teràpia individual i seguim en contínua revisió.

Això ens possibilita oferir-vos acompanyament professional de qualitat. Podem ajudar-vos amb problemes psicològics concrets, o supervisar el vostre procés de creixement personal. El nostre procés d’autoconeixement, realitzat amb meticulositat, ens permet acompanyar el vostre.

Et puc ajudar al teu camí perquè el conec de primera mà.

SESSIONS PRESENCIALS I ONLINE

× Hola